EBC*L (European Business Competence Lincence)

Jazykové programy pripravujeme podľa požiadaviek a potrieb každého klienta .

Program EBC*L je zavedený v 22 krajinách Európy a sveta. Od roku 2003 viac ako 130 000 ľudí si zdokonalilo svoje ekonomické myslenie. Na Slovensku v roku 2008 prví účastníci úspešne zvládli stupeň A programu EBC*L a poznatky uplatňujú v praxi.

 • Systematické vzdelávanie pracovných síl v oblasti podnikovej ekonomiky
 • Pochopenie ekonomických súvislostí a vzťahov
 • Medzinárodne uznávané vzdelávanie a certifikát
 • Akreditovaný program MŠ

Množstvo významných firiem integrovalo EBC*L program do svojich systémov vzdelávania:

 • Uniqa
 • Bayer
 • Volkswagen
 • T-Mobile
 • Trenkwalder
 • Xerox
 • Baxter
 • Samsung
 • Magna Steyr
 • Linde
 • BASF
 • Creditanstalt
 • Philips
 • Wella
 • Erste Bank
 • Raiffeisen
 • General Electric
 • Siemens

EBC*L sa orientuje na všetkých, ktorí sa nachádzajú alebo sa budú nachádzať v hospodárskom živote, ale zatiaľ neabsolvovali žiadne ekonomické vzdelávanie, príp. si chcú aktualizovať, osviežiť a doplniť vedomosti.

Stupňový systém EBC*L zaručuje, že si každý sám nájde rozsah svojho ekonomického vzdelávania - v závislosti od funkcie a vlastných cieľov.

Stupeň A

Poznáte hospodárske ciele podniku a rozumiete reči používanej podnikovými ekonómami. Tým ste kompetentný partner  a disponujete nutným základným podnikateľským myslením a konaním.

Témy:

 • Bilancovanie
 • Ukazovatele
 • Kalkulácia nákladov
 • Právne formy podnikania

Stupeň B

Predpokladaný začiatok otvorenia tohto stupňa na Slovensku: rok 2010

Témy:

 • podnikateľský zámer
 • marketing
 • predaj
 • finančné plánovanie
 • rozpočet
 • predinvestičná analýza

Stupeň C

Predpokladaný začiatok spustenia tohto stupňa na Slovensku: rok 2010 až 2011

Témy:

 • riadenie ľudských zdrojov
 • riadenie podniku
 • controling