Jazykové vzdelávanie

Sme tu pre Váš úspech!

Jazykové programy pripravujeme podľa požiadaviek a potrieb každého klienta .

Sme flexibilní, promptní, profesionálni a zároveň veselo naladení na spoločnú interakciu. Moderné štýly učenia sa jazykov, pozitívna atmosféra na hodinách umocňujú Vašu vnútornú motiváciu dosahovať Vaše ciele.Na hodiny jazykovej prípravy sa budete tešiť, nielenže , naberiete nové vedomosti, zdokonalíte si svojejazykové zručnosti , ale sa nabijete novou energiou a zrelaxujete. Formy
vzdelávania môžete kombinovať podľa Vašich časových možností. Môžete si zvoliť prezenčnú formu vzdelávania, on-line formu vzdelávania, kombinovanú formu vzdelávania na Slovensku alebo v zahraničí . Vybrať si môžete rôzne jazyky ako aj rôzne úrovne jazykovej kompetencie.

Zavolajte ešte dnes +421 911 88 39 39

Dopytový formulár
Meno(povinné)


Mobil (povinné)


Jazyk


Predpokladaná úroveň


Požiadavky na jazykový tréning