Učiteľ 21. storočia – Manažér rozvoja svojich študentov

Celoživotné vzdelávanie je charakteristickou črtou akéjkoľvek profesie, pri poslaní učiteľa sa stáva nevyhnutnosťou. Dlohodobé skúsenosti v oblasti lektorovania, experimentovania v oblasti vyučovania anglického jazyka s využitím moderných prístupov, postupné poznávanie nezámerného učenia sa cudzieho jazyka u detí v rannom veku, to všetko je pretavené do našich programov:

CLIP KIDS TEACHER

CLIL

ANGLICKÝ JAZYK PRE UČITEĽOV A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

MÄKKÉ ZRUČNOSTI PRE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV A MANAŽÉROV