• vzdelávací program pre učiteľov cudzích jazykov
 • akreditovaný Ministerstvom školstva
 • zameraný na rozvoj zručností v metodike CLIL
 • 20 hodín / prednášky, semináre, praktické cvičenia /

Učebný plán


 • Úvod do problematiky integrovaného vyučovania cudzích jazykov a CLILu
  1 hodina
 • Metodické princípy, ciele a formy CLILu
  1 hodina
 • CLIL a vek študentov
  1 hodina
 • CLIL a typ školy
  1 hodina
 • Plánovanie vyučovania s metodikou CLIL
  1 hodina
 • Výber vhodného učiva a jeho spracovanie, integrácia učiva a pracovného jazyka
  2 hodiny
 • Medzipredmetové vzťahy a spolupráca učiteľov, rodičov a komunity
  2 hodiny
 • Materiálna podpora CLILu
  2 hodiny
 • Spôsoby a princípy hodnotenia v CLILe
  2 hodiny
 • Vypracovanie individuálneho metodického projektu s využitím metodiky CLIL
  7 hodín
 • 20 hodín

CENA: 55€ s DPH / osoba

 • v skupine 10 – 15 ľudí.
Kontaktný formulár