• metodický seminár pre učiteľov cudzích jazykov
 • akreditovaný program Ministerstvom školstva
 • osvedčenie o absolvovaní
 • 40 hodín

Prednášky


 • Vývinové štádia jednotlivca
  2 hodiny
 • Špecifiká vyučovacieho procesu v rannom veku
  2 hodiny
 • Osvojovanie si vedomosti verzus zámerné učenie
  2 hodiny
 • Súčasné trendové metódy vo vyučovaní cudzích jazykov
  2 hodiny
 • Jazykové zručnosti a postupnosť v ich osvojovaní si
  2 hodiny
 • Prechod z nepísanej formy jazyka na písanú
  2 hodiny
 • Jazykové publikácie rôznych jazykov a vhodnosť ich použitia
  2 hodiny

Seminár


 • Ukážka autentických vyučovacích hodín v MŠ a ZŠ
  2 hodiny
 • Praktické ukážky použitia dostupných materiálov
  2 hodiny
 • Praktické ukážky jednotlivých techník vo vyučovaní
  2 hodiny
 • Prezentácie hodín jazyka pripravené účastníkmi
  4 hodiny

Prax


 • Vyučovacie hodiny v MŠ
  2 observačné a 5 vyučovacích hodín
 • Vyučovacie hodiny ZŠ
  3 observačné a 5 vyučovacích hodín

CENA: 330€ s DPH / osoba

 • prednášky, semináre, prax, materiál, osvedčenie a občerstvenie je v cene zahrnuté
 • v skupine 10 až 15 ľudí. Pri menšom počte ľudí inividuálne rokovanie o cene.
Kontaktný formulár