Moduly


 • Komunikačné zručnosti – prezentácie, vyjednávanie
  30 hodín
 • Asertivita a presadenie vlastných názorov, ideí
  30 hodín
 • Stress manažment, umenie relaxovať
  30 hodín
 • Konfliktné situácie a ich zvládanie
  30 hodín
 • Časový manažment
  30 hodín
 • Vedenie a budovanie tímu
  30 hodín
 • Vedúci pracovník a jeho kompetencie
  30 hodín
 • Lektorské zručnosti
  30 hodín
 • Motivácia a hodnotenie
  30 hodín
 • Manažment vedomostí a zručností
  30 hodín
 • Moderovaný dialóg
  30 hodín

CENA: 215€ s DPH / osoba

 • prednášky, semináre, prax, materiál, osvedčenie a občerstvenie je v cene zahrnuté
 • v skupine 10 – 15 účastníkov
Kontaktný formulár